Mentalbeskrivning - MH

Karlstad BK - 27 September 2014                                             Beskrivare: June Jatko
  1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT

Hälsning
Avvisar kontakt. morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b.
KONTAKT

Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex, hoppar, gnäller, skäller.
1c.
KONTAKT

Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b.
LEK 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c.
LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
3a. 1 FÖRFÖLJANDE Startar inte.

Startar, men avbryter. Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. 2 FÖRFÖLJANDE Startar inte.

Startar, men avbryter. Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. 1
GRIPANDE
Springer ej fram.

Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper.

Griper direkt, Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b. 2
GRIPANDE
Springer ej fram.

Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper.

Griper direkt, Behåller föremålet i minst 3 sek.
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjning ar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a.
AVST. LEK
intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b.
AVST. LEK

Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c.
AVST. LEK

Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d.
AVST. LEK

Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper direkt. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e.
AVST. LEK

Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmannöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo- förändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/ tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmannöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo- förändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN

Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN

Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN

Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d.
SPÖKEN

Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e.
SPÖKEN

Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt - försök. Accepterar kontakt från fig utan att besvara den. Besvarar kontakt från figurant. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2

Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b.
LEK 2

Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10.
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/ avstår skott.